Bezpečnostné zaistenie korún

Odborná stabilizácia umožňuje zachovať aj stromy, ktoré predstavujú za normálnych okolností zvýšené riziko statického zlyhania Hlavnou úlohou bezpečnostného viazania je zabrániť rozštiepeniu nestabilných vidlicovitých vetvení kmeňov alebo vetiev a zabezpečiť defektné častí koruny, aby v prípade odlomenia zostali fixované v korune a nespôsobili škody na zdraví či majetku. Aplikácia týchto systémov predstavuje úplne novú kvalitu starostlivosti o stromy, pretože stromy nijako nepoškodzuje.

V prípade, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrátenia, vykonávame odborné posúdenie a následné bezpečnostné zaistenie proti rozlomeniu kmeňa a to:

  • zapínaním koruny dynamickou väzbou, pri ktorom používame systém Cobra a Gefa, ktorý umožňuje ponechať korune stromu voľnosť pohybu a zároveň slúži na zabezpečenie proti rozlomeniu
  • zapínaním koruny statickú väzbou, pri zabezpečení výrazne staticky oslabených jedincov, najmä u vysokého percentuálneho rozšírenia poškodenia s použitím oceľových lán, ultrastatiské laná atď.

Aplikácia statických a dynamických bezpečnostných väzieb do korún, alebo okolia, zvyšuje stabilitu stromu, bezpečnosť predmetov a osôb nachádzajúcich sa pod ním a v jeho blízkosti.