Likvidácia zeleného odpadu

Štiepka je prírodný materiál s celým radom dobrých vlastností. V súčasnosti sa veľké množstvá drevnej štiepky vyrábajú a spotrebúvajú ako energia, mulčovacia nástielka alebo pokrývka chodníkov, ktoré nie sú vystavené priveľkej premávke. Štiepkovanie je taktiež vhodným spôsobom likvidácie odpadu vznikajúceho pri čistení a prerezávaní.

Ponúkame preto ekologickú likvidáciu drevného odpadu štiepkovaním a drvením pomocou mobilného štiepkovača s otvorom pre štiepkovanie konárov do priemeru 20 cm pre neznečistený drevný odpad. Pri plošných likvidáciách porastov a zeminou znečistených rastlinných zvyškoch ako sú korene používame veľkoobjemový drvič drevnej hmoty LINDDANA TP 175 MOBILE VARIO SPOUT.

Je to kompaktný a efektívny štiepkovač s hydraulickým podávaním materiálu s priemerom do 175 mm. Integrovaný hydraulický systém a 2 vodorovne ležiace valce zabezpečujú rýchle a bezproblémové podávanie materiálu. TP 175 je diskový štiepkovač, kde sa drevo drví pod uhlom 90 stupňov. Srdcom stroja sú dva nože a dva protinože. Štiepkovanie prebieha veľmi efektívne a výsledkom je pekná a mnohoraká štiepka.