Odborné posudky stromov

Naša spoločnosť môže zabezpečiť znalecké posudky na stromy. Hodnotenie zdravotného stavu a poškodenia drevín, najčastejšie vizuálnou metódou. V opodstatnených prípadoch sa ide až do kontroly stromu pomocou prístrojovej metódy. V prípade závažných poškodení spôsobených treťou osobou, odoberané vzorky idú na posúdenie do akreditovaného laboratória.

Vypracovanie posudkov v odvetví ochrana prírody a krajiny – primárne zameraný na stromy rastúce mimo les.
V subdodávke zaisťujeme špeciálne prístrojové kontroly drevín – kontrola rezistografom, tomografom, meranie vitality drevín, ťahové skúšky na kontrolu statiky stromu.