Výruby stromov, asanácia

Výrub stromov, postupná komplikovaná asanácia a spiľovanie havarijných stromov stromolezeckou technikou. Pomocou stromolezeckých techník sme schopní asanovať aj stromy vo veľmi extrémnych podmienkach aj v prípade, že nie je možné použiť ťažkú techniku. Postupný výrub stromu patrí medzi technicky najnáročnejšie arboristicé práce. Pokiaľ je strom vážne poškodený, priamo ohrozuje svoje okolie, býva výrub a následné nahradenie zdravým, vzrastlým stromom. Asanácia je realizovaná priamo v korune, pomocou lanových techník po častiach, od najvyšších štruktúr stromu – postupným oddeľovaním vetiev vyšších rádov od vetiev rádov nižších až po kostrové vetvy a nakoniec postupné oddelenie kmeňa od jeho koreňového systému.

Pri výruboch používame tri rôzne metódy:

  • Lanová technológia sa používa vtedy, ked´ strom stojí na  neprístupnom mieste pre ťažké stroje. Táto metóda vyžaduje pre nás najväčšiu odbornosť a bezpečnosť! Náš tím predstavuje najvyššiu úroveň v oblasti asanácia a riggingu. Naše výzbroj predstavuje svetovú triedu.
  • Vo väčšine prípadov pracovné plošiny používame vtedy, kde statický stav stromu nepovoľuje lanovú metódu, alebo sa používa na ošetrovanie stromov.
  • Zrezávanie stromov po častiach sa vykonáva v zastavanom teréne alebo v priestore, kde sú umiestnené trvalé prekážky, ktoré by mohli byť poškodené pri klasickom zrezávaní stromu. V týchto prípadoch sa strom píli na časti od koruny smerom nadol a koordinovane sa spúšťa lanom na voľný priestor, kde nepoškodzuje a neohrozuje okolie. Každý výrub stromu je špecifický úkon s rôznymi podmienkami, preto sa cena vypočítava po osobnej obhliadke alebo dohode ktorá je bezplatná.